سیمینار: درک اوضاع کنونی؛ رهگشای فردای شگوفا

  سیمیناری تحت عنوان «درک اوضاع کنونی؛ رهگشای فردای شگوفا» به منظور جلب توجه جوانان به عرصۀ تحقیق بی‌طرفانه و

بیشتر بخوانید