د افغانستان د نظام حقوقي مشروعيت: اساسي قانون ته اړتيا

اساسي قانون د هغو قواعدو مجموعې ته ويل کيږي، چې د دولت او حکومت بڼه، په حکومت کې عمومي ارګانونه (مقننه، قضائيه او اجرائيه قوې) او د دغو ارګانونو د صلاحيتونو حدود ټاکي او همدارنګه د يوه هېواد د وګړو حقوق او ازادۍ تعريفوي.۱

بیشتر بخوانید

مشروعیت حقوقی نظام افغانستان؛ نیاز به قانون اساسی

فرایند تسوید و تدوین قانون اساسی جدید طوری طرح گردد که در فرجام به عنوان قانون اساسی شناخته شده و قابل قبول همه مردم باشد. در ضمن این‌که مردم در تدوین آن نقش داشته، اطمینان حاصل کنند که همه ارزش‌های اسلامی و ملی در آن در نظر گرفته شده‌است.

بیشتر بخوانید

نیاز فوری به قانون اساسی در شرایط فعلی افغانستان

مقدمه قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی-سیاسی یک کشور و راھنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده

بیشتر بخوانید