ريکا او سام کنفرانسونه؛ پر افغانستان او سيمه يې اغېزې

د سپټمبر مياشتې په دريمه، څلورمه او پنځمه نېټه په کابل کې “ريکا” او “سام” دوه مهم کنفرانسونه جوړ شول.

بیشتر بخوانید