تحليل هفته – شماره: ۲۷۱ (از ۲۱ الی ۲۸ میزان ۱۳۹۷ هـ ش)

  آنچه در این شماره می‌خوانید: مقدمه استخراج غیرقانونی و نبود شفافیت در قراردادهای معادن افغانستان گنج‌های زیرزمینی افغانستان معادن

بیشتر بخوانید