تحليل هفته – شماره: ۲۷۱ (از ۲۱ الی ۲۸ میزان ۱۳۹۷ هـ ش)

  آنچه در این شماره می‌خوانید: مقدمه استخراج غیرقانونی و نبود شفافیت در قراردادهای معادن افغانستان گنج‌های زیرزمینی افغانستان معادن

بیشتر بخوانید

په کانونو او امنیت سکتورونو کې اداري فساد

په تېره میاشت کې د افغانستان د بيارغونې پر چارو د امريکا ځانګړې څارونکې ادارې یا سیګار، په افغانستان کې

بیشتر بخوانید