میانجیگری چین در روابط پرتنش افغانستان و پاکستان

  رییس جمهور چین حدود یک ماه پیش در دیدار با رییس جمهور غنی در حاشیۀ نشست سازمان همکاری‌های شانگهای،

بیشتر بخوانید