کاستی‌ها و چالش‌های انتخابات ولسی جرگه

  انتخابات ولسی جرگۀ افغانستان، هفتۀ گذشته در ۲۸ و ۲۹ میزان سال جاری خورشیدی با وجود تمام چالش‌های امنیتی،

بیشتر بخوانید