سفر اوباما به هند؛ پیامی به کشورهای منطقه

روز دوشنبه 26 جنوری کشور هندوستان 66مین سالروز دیموکراسی خود را جشن گرفت. آنچه که این روز را از گذشته

بیشتر بخوانید