تأثیر برخورد‌های نظامی متقابل ایران و پاکستان بر روابط دو کشور

جدا از موضوع دخالت ایران در کشورهای خاورمیانه، انجام حملات نظامی به خاک پاکستان بحث عجیب و غیرقابل پیش‌بینی بود. قصد ایران از آن حمله هرچه بود چه برای مصرف داخلی و چه به رخ کشیدن توان تهاجمی و موشکی، واکنش پاکستان اما قاطع و بالمثل و به‌لحاظ حیثیتی به‌جا بود.

بیشتر بخوانید