عبور از سیستم بانکداری مروجه به سیستم بانکداری اسلامی؛ فرصت ها و چالش ها

سکتور بانکداری افغانستان در یک وضعیت نا به سامان به سر میبرد و با چالش های متعددی دست و پنجه نرم میکند. که از آن جمله میتوان، از بحران بی اعتمادی، تعزیرات سیستم بانکی، قطع کمک های تخنیکی صندوق بین المللی پول و سایر کمک کننده ها، رکود فعالیت های اقتصادی در اثر کاهش بی سابقه کمک های بین المللی، که همه و همه بالای فعالیت بانک تاثیر عمیق منفی گذاشته و آینده فعالیت های آنها را در هاله ابهام قرار داده است.

بیشتر بخوانید