انجنیر احمدشاه احمدزی: مصئونیت قضایی عساکر امریکایی به معنای بی ارزش ساختن خون افغانها میباشد!

1-  به نظر شما سفر اخیر حامد کرزی به امریکا و گفتگوهای کرزی و همراهانش با مقامات امریکایی با چی دستاوردهای رونما بوده است؟

احمدزی: قسمیکه از طریق مطبوعات، نتایج سفر آقای کرزی به امریکا را مشاهده کردیم و شنیدیم، ظاهراً کدام نتیجۀ خاص منفی نداشت و طوری که اذهان عامه را در قسمت امضای پیمان امنیتی به خود جلب کرده بود که گویا حکومت افغانستان با امریکا به موافقت پیمان امنیتی گام بر میدارند، نبوده و از قرار سخنان کرزی، تصمیم نهایی در مورد مصئونیت قضایی سربازان امریکایی در افغانستان نیز بدست لویه جرگه میباشد.

2-  إمضای پیمان امنیتی از نظر شرعی و تأثیرات آنرا از ابعاد سیاسی و امنیتی بر کشور چگونه میبنید؟

احمدزی: هدف امریکا مداخله در امور سیاسی و امنیتی افغانستان میباشد، و زمانیکه غیر مسلمانان در امور مسلمانان مداخله میکنند، این ناروا میباشد و حاکمیت ملی و اسلامی ما را زیر سوال میبرد در حالیکه حاکمیت در اسلام تنها از آنِ الله متعال میباشد. قسمیکه طی چند سال گذشته از نیروهای امریکایی ما هیچ خاطرۀ خوبی نداریم، چون از یکسو دولت ما از خود بسیار ناتوانی نشان میداد و از سوی دیگر در همۀ امور از امریکایی ها اجازه میخواست و با آنها مشوره میکرد که این خلاف اصول ماست و شرعاً نیز ناروا میباشد و در مغایرت با قانون اساسی افغانستان قرار دارد. پس در مجموع اثرات پیمان امنیتی از هر لحاظ، به منفعت کشور ما نمیباشد.

3-  قرار اظهارات کرزی در نشست خبری، موضوع مصئونیت قضایی را باید لویه جرگه تصمیم بگیرند، شما درین مورد چی نظر دارید؟

احمدزی: اگر لویۀ جرگه برای پیمان امنیتی و مسئلۀ مصؤنیت قضایی نیروهای امریکایی همانند لویۀ جرگه ای که در جهت مشروعیت پیمان استراتیژیک با ایالات متحده بود، برگذار گردد، هم به نفع ملت نبوده و هم ناروا میباشد.

و اگر در روند برگذاری لویه جرگه تغییراتی آورده شود و انسانهای مخلص و واقعاً دلسوز را جاگزین بسازند، در آنصورت جرگه به نفع این ملت و این دیار خواهد تمام شد. اما در غیر این صورت، هیچ خیری در آن دیده نمیشود. و این قضیه تا هنوز مشکوک به نظر میرسد، پس باید تا برگذاری این لویه جرگه منتظر بود.

4-  کرزی در ضمن بیانات خود در واشنگتن گفت اینکه به چه تعداد از سربازان امریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند، مربوط میشود به تصامیم خود امریکا، شما این موضوع را چگونه ارزیابی میکنید؟

احمدزی:اگر مصؤنیت قضایی سربازان امریکایی، تائید نشود و امضأ صورت نگیرد، به گمان من، امریکا تمام نیروهای خود را از افغانستان بیرون خواهد کرد و هرگز حاضر نخواهد بود که افغانستان، مکانی برای سربازانش بوده باشد.

5-  آقای کرزی گفت که آمریکاییها بر امضای هر چه زودتر این توافقنامه پافشاری دارند و اصرار میورزند. از دیدگاۀ شما علت تعجیل امریکا در امضای این پیمان چی بوده میتواند؟

احمدزی: امریکا میخواهد در صورت امضای مصؤنیت قضایی نیروهایش در افغانستان، مرتکب اعمال جرمی شوند و به هر نوع که بخواهند آزادانه جنایت کنند و نیز به دادگاه کشانیده نشوند. از همین جهت است که در امضای این پیمان، اصرار میکنند تا در برابر قتل افغانها، تنها کلمۀ Sorry”” را استعمال کنند و به جنایات خود ادامه بدهند.

6-  به نظر شما چرا ملت و نمایندگان مردم در پارلمان از محتوای این پیمان بی خبر گذاشته شده اند و حکومت افغانستان قبل ازینکه آنرا با ملت شریک بسازند، چرا با امریکایی ها در میان گذاشتند؟

احمدزی: این نقص آقای کرزی است که همچون تصامیم بزرگ را در خفا انجام میدهد که این کار، غیر مسئولانه بوده و هرگز درست نمیباشد.

7-  شما به عنوان رئیس جبهۀ وحدت ملی و مخالفت با پایگاه های خارجی، موقف این جبهه را در برابر پیمان امنیتی و تداوم حضور نیروهای خارجی در کشور ابراز نمائید؟

احمدزی: من قبلاً نیز در مورد پیمان استراتیژیک مخالفت خود را اعلان کرده بودم و اکنون نیز به جدیت تمام اعلان میدارم که پیمان امنیتی با ایالات متحدۀ امریکا به نفع افغانستان نیست و این تجاوز شمرده شده و مخالف اساسات اسلام میباشد.

8-   به نظر شما مسئولیت جهت های افغانی مخلص در برابر این پیمان امنیتی و تداوم حضور نیروهای خارجی درکشور چی میباشد؟

احمدزی: من به تمامی جهت های افغانی که خود را مسئول میدانند، بر نمایندگان مردم و بالای همۀ مقامات افغانی صدا میزنم که با این پیمان امنیتی موافق نباشند و هرگز نپذیرند و به صراحت مخالفت خود را اعلان بدارند و صحه نگذراند. چون رد این پیمان به مصلحت اسلام و مسلمانان میباشد. و ما نباید مصالح شخصی خود را بر مصالح ملت و اسلام ترجیح بدهیم. پايان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *