گزارش مختصر

ویبینار مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی افغانستان CSRS به ارتباط خدمات و فعالیت های دکتور صفت الله قانت؛ رئیس سابق مرکز مطالعات، ساعت 7:30 بعد ازشام روز شنبه اول قوس مطابق 21 نوامبر به وقت افغانستان آغاز گردید. گردانندگی برنامه را رئیس مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی؛ نصیراحمد نویدی به عهده داشت که بعد از ابراز خوش آمدید به مهمانان و مشارکین برنامه، نشست را با اتحاف دعاء به روح مرحوم دکتور صفت الله قانت، رئیس اسبق CSRS آغاز نمود.

نخستین سخنران ویبینار استاد دکتور محمد عاطف؛ رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح افغانستان بود که ضمن یاد آوری از سجایای نیک و خدمات ارزندهء استاد مرحوم، از مشارکین برنامه خواست تا خاطرات و گفتنی های شان را در مورد دکتور قانت مرحوم به شکل نوشته بفرستند، تا به شکل کتابی در دسترس هموطنان قرار گرفته و باعث انگیزهء تحرک برای نسل جوان کشور باشد. بعد از آن، محترم حسبان الله متوکل؛ با شیوهء مؤثری در رابطه به زندگی نامهء وی صحبت نمود که همزمان با آن، تصاویری از زندگی و فعالیت های متنوع استاد قانت نیز به نمایش گذاشته شد.

بعد از آن مهمانان برنامه هریک: استاد سعدیه حفیظ، دکتور فضل الهادی وزین، الحاج ظفرحسن بشر( از لندن)، استاد عبدالناصر شفیق و دکتور سید عبیدالله شریف ( از هرات) صحبت های شانرا پیرامون ابعاد مختلف شخصیت استاد قانت  ارائه نمودند.

قرار بود که عضو هیئت اکادیمیک مرکز مطالعات  و نویسندهء شهیر کشور؛ استاد محمد زمان مزمل و فرزند ارشد استاد قانت، عبدالحئ قانت نیز درجمع صحبت کنندگان ویبینار حضور داشته باشند، اما متأسفانه نسبت مشکلات تخنیکی، مشارکین برنامه از شنیدن صحبت های شان محروم گردیدند.

در بخش دوم برنامه؛ حاجی عبدالعزیز(از آسترالیا) دکتور سید خالد راشد، استاد حبیب الله زیار(از امریکا)، محترمه عالیه ایشان ( از جرمنی) نیز ضمن تعلیقات مختصر؛ بر زوایای مختلف زندگی استاد قانت روشنی انداخته برای مغفرتش اتحاف دعاء نمودند. برنامه حوالی ساعت 10 شب با جمع بندی و دعائیهء دوست و همسنگر مرحوم قانت؛ استاد محمد هارون خطیبی، پایان یافت.

این ویبینار که از طریق زوم اپلیکیشن به راه انداخته شده بود، از راه صفحهء فیس مرکز مطالعات CSRS و صفحهء اصلاح آنلاین به شکل زنده زنده نیز پخش گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *