د «اسلامي ثقافت» مضمون؛ د ترورېزم او توندلارۍ تر تورونو لاندې

http://csrskabul.com/wp-content/uploads/2020/01/اسلامي-ثقافت.pdf په دغه لیکنه کې ډېری راغلي موضوعات د ستراتېژيکو او سیمه‌ييزو څېړنو مرکز د تحلیل اوونۍ له دوو ګڼو

بیشتر بخوانید

آیندۀ صلح در افغانستان؛ کشمکش های منطقوی و استراتیژی های جهانی

آقای اجمل جلال عضو مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی می باشد. در حقوق بین الملل، حکومت داری خوب و حاکمیت

بیشتر بخوانید