تفاهمنامه همکاری میان مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی و مرکز مطالعات سیاسي و مشورتی برق در استانبول امضا شد

مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی-کابل (CSRS) در سلسله روابط خویش با مراکز تحقیقاتی موثر در کشورهای منطقه، تفاهمنامه همکاری های

بیشتر بخوانید